TR | EN
Akademik Personel

Turizm İşletmeciliği Bölümü 

Prof. Dr. Yaşar SARI (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Cevat Tosun
Prof. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ
Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK
Dr. Öğretim Üyesi Ebru ARSLANER DÜŞMEZKALENDER
Dr. Öğretim Üyesi Orhan Can YILMAZDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Cansev ÖZDEMİR
Öğr. Gör. Cüneyt Naci ÇAKMAKLISOY
Arş. Gör. Dr. Seher KONAK
Arş. Gör. Yasin Emre OĞUZ
Arş. Gör. Özel KILIÇ
Arş. Gör. Yunus ÖZHASAR