TR | EN
Yüksek Lisans Programları

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Yaşar SARI

Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren öğretime başlamak üzere Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

- Dersler

- Ders İçerikleri

- Haftalık Ders Programı (2018-2019 Güz Yarıyılı)

Sağlık Turizmi Yönetimi Tezsiz (İ.Ö)Yüksek Lisans Programı

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren öğretime başlamak üzere üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı altında Sağlık Turizmi Yönetimi Tezsiz (İ.Ö)Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Programın amacı; turizmin bir dalı olan sağlık turizmi alanında teorik ve uygulamalı olarak sunulacak bilgi ile nitelikli personelin yetiştirilmesini sağlamaktır. Ayrıca, Türkiye’de ön lisans ve lisans düzeyinde turizm işletmeciliği bölümlerinin özel olarak bu alandaki ihtiyaçları karşılamaya yönelik sundukları programların son derece az sayıda oluşu bu alanda bir boşluk oluşturmaktadır. Bu program, söz konusu boşluğu doldurmak ve sağlık turizmi yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen kişilerin gerekli bilgi ve donanımı kazanmalarını sağlamaktır.

Kapsamı ve İçerdiği Bilim Dalları

Sağlık Turizmi Yönetimi Tezsiz (İ.Ö.) Yüksek Lisans Programı genel olarak Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında da bulunan pazarlama, yönetim, ekonomi bilim dallarını sağlık turizmi özelinde incelemenin yanında sağlık kurumları işletmeciliğindeki temel tıp terminolojisi, sağlık sektöründe kalite sistemleri gibi temel dersleri kapsamaktadır.  Sağlık ve turizm sektörünün kesişiminde bir öneri sunan programda zorunlu ve seçmeli dersler bulunmakta, tezsiz yüksek lisans yapan öğrencilerin sağlık turizmi yönetimiyle ilgili bilgi birikimlerini artırmaya imkân vermektedir. 

Programa Öğrenci Kabul Koşulları

Sağlık Turizmi Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na turizm bölümleri ve sağlık bölümleri lisans mezunları kabul edilecektir. Bu bölümün haricindeki lisans bölümlerinden mezun olanlarda sağlık sektöründe en az 2 yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Programa kabul şartlarında ALES ve Yabancı dil puanının aranıp aranmaması Üniversitemiz Senatosunun bu konudaki kararına bağlı bulunmaktadır.  Bu program için belirlenen kabul şartlarını taşıyan öğrenciler için ayrıca bir hazırlık programı veya bilimsel hazırlık uygulanmayacaktır.

Yüksek Lisans Derecesi Alabilmek için Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı ile Alınması Gereken Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Sağlık Turizmi Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olmak için toplamda 4 zorunlu (12 Kredi/36 AKTS) ve 6 seçmeli ders (18 Kredi/54 AKTS) seçerek bu derslerden başarılı olmalı ve sonrasında dönem projesi dersini seçmelidir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi (30 AKTS), “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Programdan mezun olup yüksek lisans derecesi alınabilmesi için toplamda 30 kredi ve 120 AKTS’yi tamamlamak zorunludur.

Müracaat Tarihleri ve Öğrenci Sayıları

Her yılın haziran ayında bir sonraki yılın öğrenci alımlarıyla ilgili müracaat tarihleri ve öğrenci sayıları Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında (http://sosbilen.ogu.edu.tr) yayınlanacaktır. 

- Haftalık Ders Programı (2018-2019 Güz Yarıyılı)


Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN

Turist Rehberliği Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren öğretime başlamak üzere Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı altında Turist Rehberliği Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Programın amacı; turist rehberliği mesleğinin diploma verme yetkisine sahip eğitim kurumu olan üniversiteler vasıtasıyla nitelikli turist rehberlerinin yetiştirilmesini sağlamaktır.

- Ders İçerikleri

- Haftalık Ders Programı (2018-2019 Güz Yarıyılı)

Kapsamı ve İçerdiği Bilim Dalları

Programda yer alan dersler zorunlu (13) ve seçmeli (2) dersler olup, öğrencilerin turist rehberliği hususunda bilgi birikimlerini artırmaya imkân vermektedir. Ayrıca tezsiz yüksek lisansın içeriği; TUREB’in sertifika programında belirttiği dersleri de kapsadığı için, bu program mezunlarının Turist Rehberliği ruhsatnamesi almasına olanak sağlamaktadır.

Programa Öğrenci Kabul Koşulları

Turist Rehberliği Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı’na herhangi bir bölümden lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir. Programa başvuruda; Lisans mezuniyet ortalamasına, ALES ve Yabancı Dil puanına yönelik Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün değerlendirmesi ve şartları esas alınır.

Yüksek Lisans Derecesi Alabilmek için Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı ile Alınması Gereken Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Turist Rehberliği II. Öğretim Yüksek Lisans Programı, toplam 15 ders (30 kredi - 90 AKTS) ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi (30 AKTS), “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Müracaat Tarihleri ve Öğrenci Sayıları

Her yılın haziran ayında bir sonraki yılın öğrenci alımlarıyla ilgili müracaat tarihleri ve öğrenci sayıları Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında (http://sosbilen.ogu.edu.tr) yayınlanacaktır.