TR | EN
Kurullar

Fakülte Kurulu

FK Görev 

Adı Soyadı

 Unvanı  

 Bölümü

Başkan

Prof.Dr. Yaşar SARI

Dekan

 

Üye

Prof. Dr. Ali ERBAŞ

Öğretim Üyesi 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Üye

Prof. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ

Öğretim Üyesi

Turizm İşletmeciliği

Üye

Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR

Öğretim Üyesi

İ.İ.B.F. / İktisat 

Üye

Prof. Dr. H. Hüseyin ADALIOĞLU

Öğretim Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi /Tarih 

Üye

Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN

Öğretim Üyesi

Turizm Rehberliği 

Üye

Doç. Dr. Duran CANKUL

Öğretim Üyesi

Turizm İşletmeciliği

Üye

Doç. Dr. Saadet Pınar TEMİZKAN

Öğretim Üyesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Barış DEMİRCİ

Öğretim Üyesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

 

 

Fakülte Yönetim Kurulu

FYK Görev 

Adı Soyadı

 Unvanı  

 Bölümü

Başkan

Prof.Dr. Yaşar SARI

Dekan

 

Üye

Prof. Dr. Ali ERBAŞ

Öğretim Üyesi 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Üye

Prof. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ

Öğretim Üyesi

Turizm İşletmeciliği

Üye

Prof. Dr. H. Hüseyin ADALIOĞLU

Öğretim Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi /Tarih 

Üye

Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN

Öğretim Üyesi

Turizm Rehberliği 

Üye

Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK

Öğretim Üyesi

Turizm İşletmeciliği

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Barış DEMİRCİ

Öğretim Üyesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

 

Üniversite Senato Temsilcisi 

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ