TR | EN
Turizm İşletmeciliği Bölümü Yeterlilikleri

1

Turizm işletmeciliği alanı ile ilgili temel kavramları ve bilgileri anlamak,

2

Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda diğer insanları bilgilendirmek,

3

Turizm sektöründe kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili becerileri elde etmek,

4

Turizm sektöründe faaliyet gösterecek/gösteren bir işletmeyi yönetebilmek,,

5

Turizm işletmelerinde yönetimin yerel, ulusal ve uluslararası boyutlarını kavramak,

6

Bir turizm işletmesinin iç ve dış çevresini analiz edebilecek araçları kullanabilmek,

7

Turizm işletmelerinde karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek,

8

Atatürk ilke ve inkılâpları ile ilgili bilgi ve bilince sahip olmak,

9

Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek,

10

Turizmin sektörünün gerektirdiği düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek,

11

Turizm işletmeciliği alanındaki talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde sektörel şartları tanımak,

12

Turizm işletmeciliği özel bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, satış ve pazarlama, vb) uzmanlaşmak,

13

Makro ölçekteki turizm plan ve politikalarını kavramak,

14

Turizm işletmeciliği alanında bilimsel araştırma bilgi ve yeteneğine sahip olmak,

15

Turizm sektörü ile ilgili eğilimleri anlama ve yorumlama becerisine sahip olmak,

16

Turizm sektörünün toplumu etkileyen boyutlarında (doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi) yeterli bilgi ve bilince sahip olmak,

17

Turizm sektöründeki güncel sorunların kaynağını eleştirel düşünceyle belirleyebilmek,

18

Sektörel anlamda Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olmak,

19

En az iki yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak,

20

Turizm işletmelerindeki kişilerle (işletme yöneticileri, müşteriler, çalışanlar) empati kurarak aktif iletişimde bulunabilmek

21

Turizm işletmelerinde yönetimin stratejik, taktiksel ve operasyonel boyutlarını kavramak,