TR | EN
Dr. Öğr. Üyesi Cansev ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Cansev ÖZDEMİR

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği Anadolu Üniversitesi

2009

Yüksek Lisans Turizm İşletmeciliği Anadolu Üniversitesi

2014

Doktora Turizm İşletmeciliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2019

 

1)  Akademik Ünvanlar

Araştırma Görevlisi   2013 -2020

Dr. Öğretim Üyesi      2020 - 

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans

2.2 Doktora tezleri

3)   Yayınlar

3.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Temizkan, S.P., Çiçek, D ve Özdemir, C. (2015). Sağlık Turizmi Konusunda Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Profili. International Journal of Human Sciences. 12(2): 394-415.

3.2 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Özdemir, C., Yolal, M. (2014). "Cross-Cultural Tourist Behavior: An Investigation of Tourists' Behavior during Guided Tours" International Conference: Cross-Cultural Issues in Tourism & Hospitality (pp.184-195). Crete, Greece (14-16 May 2014).

Sarı, Y.,  Çiçek, D., Konak, S., Özdemir, C., Cankül, D. (2014). “Does Tourism Industry Demonstrate Weak Labour Markets Characteristics? An Evaluation” 2nd Global Conference on Business, Economics, Management & Tourism. Czech Republic, Prague (30-31 Oct 2014).

Sarı, Y., Çiçek, D., Yılmazdoğan, C. ve Özdemir, C. (2015). Yerel Kalkınmanın Önemli Bir Dinamiği Olan Turizmin Getirdiği Değişimlerin Kadın Girişimciler Bağlamında Değerlendirilmesi. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators.   ss. 476-488. ISBN: 978-605-9119-16-0 (2.c) Selçuk Üniversitesi, Konya (28-30 Mayıs 2015).

3.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar

3.4 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

Özdemir, C. ve Konak, S.  (2015). Medikal Turizm Kavramı ve Türkiye’de Medikal Turizm (ss. 75-99). Sağlık Turizmi [Ed: S. P. TEMİZKAN]. Ankara: Detay Yayıncılık. ISBN: 978-605-9189-20-0.

3.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akoğlan Kozak, M., Ozdemir, C. (2013). Yetenek Kavramının Otel İşletmelerinde Operasyonel Personel Bağlamında Değerlendirilmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 10 (1),  6-19.

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Sarı, Y., Özdemir, C. “Turizm Gelişiminin Eskişehir Odunpazarı Sakinlerinin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi", 15. Ulusal Turizm Kongresi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Ankara, ss.241-253.  (13-16 Kasım 2014).

3.7 Diğer Yayınlar

4) Projeler

4.1 Uluslararası Projeler

4.2 Ulusal Projeler

5) İdari Görevler

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller