TR | EN
Arş. Gör. Yunus ÖZHASAR
Arş. Gör. Yunus ÖZHASAR
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Turizm İşletmeciliği Akdeniz Üniversitesi  2015
Yüksek Lisans Turizm İşletmeciliği Adnan Menderes Üniversitesi

 2019

 

1)  Akademik Ünvanlar 

Araştırma Görevlisi   2018-

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans 

2.2 Doktora tezleri 

3)   Yayınlar 

3.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

3.1.1.  KONAK, S , ÖZHASAR, Y . (2019). Turizm Lisans Öğrencilerinin Turizm ile İlgili Bölümleri Tercih Nedenleri. International Journal of Contemporary Tourism Research, 3 (1), 1-11. 

3.1.2. ÖZHASAR, Y , EGE, Z . (2019). Konaklama İşletmelerinde Kriz Yönetimi Uygulamaları: İstanbul Fatih İlçesi Örneği. International Journal of Contemporary Tourism Research, 3 (1), 50-65. 

3.1.3.  Konak, S., Özhasar, Y. (2019). Türkiye’deki Glamping İşletmelerinin Web Site İçeriklerinin Analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (2), 937-949. 

3.2 Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında  (Proceedings) Basılan Bildiriler 

3.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar 

3.4 Yazılan Ulusal/Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler 

3.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 

3.7 Diğer Yayınlar 

4) Projeler 

4.1 Uluslararası Projeler

4.2 Ulusal Projeler 

5) İdari Görevler 

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller