TR | EN
Doç. Dr. S. Pınar TEMİZKAN
Doç. Dr. S. Pınar TEMİZKAN
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Turist Rehberliği Erciyes Üniversitesi

2001

Yüksek Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği Mustafa Kemal Üniversitesi

2005

Doktora Turizm İşletmeciliği Eğitimi Gazi Üniversitesi

2010

 

1)  Akademik Ünvanlar

Arş. Gör.         2004-2011

Yrd. Doç. Dr.  2011 -2017

Doç. Dr.          2017-

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans

KILIÇ Ö. (2018). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Uygulama Oteli Algıları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.

CEVİZ C. (2018). Turizm Lisans Mezunlarının İstihdam ve Kariyer Durumlarının İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.

EKİCİ A. (2014). Eskişehir'in Bir Destinasyon Olarak Pazarlanmasında Hamamların Rolü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

2.2 Doktora tezleri

3)   Yayınlar

3.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tosun, C., Temizkan, S.P., Timothy D., Fyall A., (2007). “Tourist Shopping Experiences and Satisfaction”, International Journal of Tourism Research,Volume 9, Issue 2 , Pages 87 – 102 (SSCI)

Yeşiltaş, M. ve Temizkan R. ve Temizkan, S.P. (2010) “Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin İş Başvuru Formlarında Ayrımcılık” Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010/2  (EBSCO)

Cankül, D.,Temizkan, S, P., Cankül, I., (2017).  Yiyecek İçecek İşletmelerinde İşte Varolamama (Presenteeism) (Absence at Work (Presenteeism) in Food and Beverage Business).  Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 326-346., Doi: 10.21325/jotags.2017.153

Temizkan, R., Temizkan, S, P., Sever, Y. (2017).  Development of Green Kitchen Quality (G-KITCHQUAL) Scale.  Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 3-16., Doi: 10.21325/jotags.2017.104

Temizkan, S, P., Ekici, A., Demirci, B. (2016).  The Effects of Perceptions About Turkish Baths on Future Intentions in Context of Thermal Tourism (Termal Turizm Kapsamında Hamamlarla İlgili Algıların Gelecek Niyeti Üzerine Etkileri).  Journal of Human Sciences, 13(1), 2232, Doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3604

Temizkan, S, P., Çiçek, D., Özdemir, C. (2015).  Sağlık Turizmi Konusunda Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Profili,  International Journal of Human Science, 12(2), 394415.

Temizkan, S, P.,  Temizkan, R., (2014).  A Study on Foreing Language Teaching Model For Tourism Undergraduate Programs.  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 13(50).

Üsküdar Ş., Çakır, M., Temizkan, S, P.,  (2014).  Yerli Turistlerin Eskişehir’in Kültür Turizmine İlişkin Algıları.  Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(2).

Temizkan, S, P., Yıldırım, G. (2014).  Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Alan Kılavuzluğu Uygulaması Kaçkar Dağları Milli Parkı Örneği, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (49).

3.2 Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında  (Proceedings) Basılan Bildiriler

Temizkan, S, P., Sarıkaya, G, S. (2018).  Evaluation Of Dietary Habits in University Students,  XVI.International Association of Social Science Research, Kosova. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Temizkan, S, P., Sarıkaya, G, S. (2018).  Tatların Algılanma Mekanizması ve Acı Tat,  VII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Temizkan, S, P., Timur, B. (2018). Service Quality in Marmaris Marinas, XVI.International Association of Social Science Research, Kosova. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Temizkan, S, P., Sarıkaya, G, S (2017).  Kadın Akademisyenlerin Beslenme Alışkanlıkları ve Günlük Sıvı Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi.  I. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu.(Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Cankül, D., Cankül I., Temizkan, S, P.(2017).  Yiyecek İçecek İşletmelerinde Presenteeism (İşte Varolamama): Kadın Çalışanlar Örneği.  I. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Temizkan, S, P., Doğantekin, A., Kılıç, İ., Güven, G., (2017).  Helal Turizm Kapsamında Helal Konseptli Otel Websitelerinin Değerlendirilmesi: Antalya Örneği.  1. Helal Turizm Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Temizkan, S, P., Timur, B. (2016).  Online Marketing and Hotel's Spa Website Designs.  International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, 25-34. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Temizkan, S, P., Ekici, A., Demirci, B. (2015).  Eskişehirde Termal Su Kullanılan Hamamların Turizm Açısından Değerlendirilmesi.  EITOC-2015 1. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Temizkan, S, P., Timur, B., Temizkan., R.(2014).  Examination of Hotels  Spa Website Designs.  tourman 2014  'New perspectives in Tourism and hospitality  Management' (Özet Bildiri/).

Tosun, C., Temizkan, S.P., Temizkan, R. (2005). “Tourist Satisfaction with Shopping Attributes: The Case of Cappadocia” Perspectives in Tourism Marketing 20-22 Mayıs 2005 Muğla Üniversitesi ve Universitat Do Valencia

3.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar

3.4 Yazılan Ulusal/Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler

Sağlık Turizmi, Bölüm adı:(Sağlık Turizmi Kavramı ve Özellikleri) (2015)., Temizkan, S, P, Dönüş, Ç. Detay Yayıncılık, Editör:Yrd.Doç.Dr. Temizkan, S, P. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 245, ISBN:978-605-9189-20-0, Türkçe(Bilimsel Kitap).

Sağlık Turizmi, Bölüm adı:(SPA Turizmi Kavramı ve Türkiye'de SPA Turizmi) (2015)., Temizkan, S, P.  Detay Yayıncılık, Editör: Yrd. Doç. Dr. Temizkan, S, P. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 245, ISBN:978-605-9189-20-0, Türkçe(Bilimsel Kitap).

İnanç Turizmi, Bölüm adı:(Kültürlerin, Dinlerin ve İnançların Kavşağında Profesyonel Turist rehberi) (2013)., Temizkan, S, P., Temizkan, R,  Çizgi Kitabevi, Editör:Bilim Yasin, Özer Özgür, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 312, ISBN:978-605-5022-10-5, Türkçe(Bilimsel Kitap).

3.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Temizkan, S, P., Konak, S. (2018). Medikal Turizmde Medikal Seyahat Planlayıcılarının Web Siteleri Üzerine Bir Analiz (An Analysis on The Websites of Medical Travel Planners in Medical Tourism), Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 2(1), 18-28.

Uysal, D., Temizkan, S, P., Taslacı, N. (2018). Investigation of The Needs of Higher Education Tourism Students for English, Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 1(1).

Yılmazdoğan, O, Temizkan, S, P. (2014).  Otel İternet Sitelerinde Engelli Bireylerin İhtiyaçlarına Yönelik Bilgilerin Varlığı Üzerine Bir Araştırma.  Gazi üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, (2), 159-172.

Korkmaz, S, Temizkan, S P., Temizkan, R. (2011).  Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Profesyonel Turist Rehberlerinin Turizm Pazarlamasındaki Rolüne Etkisi.  İşletme Araştırmaları Dergisi , 3(2), 17-36.

Yeşiltaş, M., Temizkan, R., Temizkan, S, P. (2010).   Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin İş Başvuru Formlarında Ayrımcılık .  Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 180-197.

Korkmaz, S, Temizkan, S, P., Temizkan, R. (2010).   Profesyonel Turist Rehberlerine Yönelik Zorunlu Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Pazarlama Açısından İçerik Analizi . Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 133-149.

Tunç, H, A., Temizkan, S, P., Temizkan, R (2008).  Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Veren Lisans Programlarında Yabancı Dil Eğitimi  Akademisyen Ve Öğrencilerin Değerlendirmeleri.  Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 102-119.

 

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Temizkan, S, P., Temizkan, R., Ergün, B. (2018). Turist Rehberi Adaylarının "Turist Rehberi" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar, 1. Turizm Rehberliği Kongresi, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Temizkan, S, P., Gülertekin,  G, S. (2014).  Üniversitelerin Gastronomi Eğitimindeki Fiziksel Sorunları Üerine Genel Bir Bakış.  4. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Temizkan, S, P.,, Timur, B. (2014).  Yüksek Öğretim Düzeyinde Verilen Turizm Eğitiminde Staj, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Modeli.  VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (Tam Metin Bildiri/).

Temizkan, R., Temizkan, S, P., Tokay, S.(2013).  Turist rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberleri Eğitiminde Yeni bir Paradoks.  14. Ulusal Turizm Kongresi (Tam Metin Bildiri/)

Temizkan, R., Temizkan, S, P.,, Köz, E, N. (2012).  Turizm Fakültelerinin Turizm Rehberliği Eğitimindeki Durumu  Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Değerlendirmeleri.  13. Ulusal Turizm Kongresi, 439-454. (Tam Metin Bildiri/)

Yeşiltaş, M. ve Temizkan, R., Temizkan S.P. (2010). “Ayrımcılıkla Mücadele Kanunları ve İşgücünde Çeşitlilik: Türkiye’deki Turizm Konaklama İşletmeleri Açısından Bir Değerlendirme 1. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, 09-11 Nisan 2010 Antalya

Temizkan, S.P., Temizkan, R. (2008). Türkiye’de Turizm Öğretmeni Yetiştirilmesinde Yaşanan Sorunlara Çözüm Getirebilecek Bir Model Önerisi 3. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi. 17-19 Nisan 2008.

Temizkan, R., ve Temizkan S.P. (2005) “Rehber, Acenta, Mağaza ve Turistler Açısından Türkiye’de Turistlerin Alışveriş Faaliyetleri” 1. Çanakkale Turizm Biyaneli  04 - 07 Mayıs 2005

3.7 Diğer Yayınlar

4)   Projeler

4.1 Uluslararası Projeler

4.2 Ulusal Projeler

01.04.2009 ve 01.11.2009 tarihleri arasında TÜBİTAK 109K008 nolu “İşgören Seçim Sürecinde İş Başvuru Formlarında Ayrımcılık: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama” isimli 1002 Hızlı Destek Projesi Bursiyer

01.02.2004 ve 01.02.2005 tarihleri arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu tarafından desteklenen “Turistlerin Alışveriş Davranışı Kapadokya Örneği” başlıklı 04 N 1103 kod nolu projede Araştırmacı

2005 yılında Avrupa Biriği Aktif İşgücü Programları Projesi, “İskenderun Köylere Hizmet Götürme Birliği İşsiz Gençlerin Konaklama, Yiyecek, İçecek ve Eğlence İşletmelerinde İstihdami Projesi” Koordinatör Yardımcısı ve Eğitmen olarak görev almıştır.

5) İdari Görevler

2016- Dekan Yardımcısı ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/TURİZM FAKÜLTESİ

2012-2014 Farabi Koordinatörü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/TURİZM FAKÜLTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller