TR | EN
DERSTEN ÇEKİLME FORMU ve BİLGİSİ
13.11.2019

Üniversitemizin 06.11.2019 tarihli ve 13320152-050.02.04-31 sayılı senato kararına göre öğrenciler 11-19 Kasım 2019 tarihleri arasında güz yarı yılında almış olduğu ve devamsızlık hakkını doldurmadığı derslerden, danışmanın uygun görüşü ile çekilebilme hakkına sahiptir. Dersten çekilmek isteyen öğrenciler Dersten Çekilme Formunu doldurup imzaladıktan sonra danışmanına teslim etmelidir.  Dersten çekilme hakkı sadece zorunlu dersler için kullanabilir. Seçmeli, kredisiz, proje, uygulama ve bitirme projesi gibi derslerden çekilme işlemi yapılamaz. Öğrenciler devam etmekte oldukları programın ilk iki yarıyılındaki derslerden, tekrarladıkları derslerden, not yükseltmek amacıyla ikinci kez aldıkları derslerden ve daha önce çekilme hakkı kullandıkları derslerden çekilemez.  Öğrenci, dersten çekilme işlemi yapılan dersi takip eden, dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır. Öğrenim hayatı boyunca lisans programlarında en fazla 4 (dört) dersten çekilme hakkı bulunmaktadır. Çekilme işlemi yapılan dersler ilgili yarıyıl not çizelgesinde DÇ (Dersten Çekildi) harf notu ile gösterilir ve bu not ortalamaya katılmaz.

DERSTEN ÇEKİLME FORMU