TR | EN
Konuşma Kulübü

Konuşma Kulübü Danışmanı: Arş. Gör. Cansev ÖZDEMİR

Tel: 0 (222) 239 37 50 / 6658

E-Posta: caozdemir@ogu.edu.tr

Konuşma Kulübü Başkanı: Uğur ŞAHİNER

E-Posta: ugur.sahiner@hotmail.com

Konuşma Kulübü Başkan Yrd.: Ahmet Çağatay ŞAHİN

Konuşma Kulübünün Amaçları:

1-  Özelde fakültemiz öğrencilerinin genelde üniversitemiz öğrencilerinin, öğrenim gördükleri yabancı dillerde (İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Fransızca, vb.) konuşma pratiği yapmalarına imkan sağlamak.

2- Fakültemizde ve üniversitemizin diğer fakültelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe pratiği yapmalarına imkan sağlamak.

3- Fakültemiz ve üniversitemiz öğrencilerinin, öğrenim gördükleri yabancı dillerde, toplum önünde kendilerini ifade etme yeteneklerinin geliştirilmesine imkan sağlamak.

4- Katılımcıların sosyalleşmesine ve dil becerilerinin geliştirilmesine imkan sağlanması amaçlanmaktadır.