Kurullar

Fakülte Yönetim Kurulu

FYK Görev  Adı Soyadı  Unvanı    Bölümü
Başkan Prof.Dr. Yaşar SARI

Dekan

 
Üye Prof. Dr. Ali ERBAŞ Öğretim Üyesi  Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Üye Prof. Dr. Nurullah UÇKUN Öğretim Üyesi İ.İ.B.F. / İşletme bölümü
Üye Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN Öğretim Üyesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Üye Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ Öğretim Üyesi Turizm İşletmeciliği
Üye Doç. Dr. Saadet Pınar TEMİZKAN Öğretim Üyesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Üye Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt TOKMAK Öğretim Üyesi Turizm İşletmeciliği

         
Fakülte Kurulu

FK Görev   Adı Soyadı   Unvanı Bölümü
Başkan Prof. Dr. Yaşar SARI Dekan  
Üye Prof. Dr. Ali ERBAŞ Öğretim Üyesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Üye Prof. Dr. Nurullah UÇKUN Öğretim Üyesi  İ.İ.B.F. / İşletme bölümü
Üye Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR Öğretim Üyesi  İ.İ.B.F. / İktisat Bölümü
Üye Prof. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU Öğretim Üyesi  F.E.F/ Tarih Bölümü 
Üye Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ Öğretim Üyesi  Turizm İşletmeciliği
Üye Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN Öğretim Üyesi  Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Üye Doç. Dr. Saadet Pınar TEMİZKAN Öğretim Üyesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Üye Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt TOKMAK Öğretim Üyesi  Turizm İşletmeciliği

        
Üniversite Senato Temsilcisi 

Dekan Prof. Dr. Yaşar SARI