Yrd. Doç. Dr. Ebru ARSLANER
Yrd. Doç. Dr. Ebru ARSLANER

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Seyahat İşletmeciliği Akdeniz Üniversitesi

2007

Yüksek Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği Anadolu Üniversitesi

2012

Doktora Turizm İşletmeciliği Gazi Üniversitesi 2015
 

 1)  Akademik Ünvanlar

Arş. Gör.         2010-2016

Yrd.Doç.Dr.    2016 -

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri-

2.1 Yüksek Lisans

2.2 Doktora tezleri

3)   Yayınlar

3.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3.2 Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında  (Proceedings) Basılan Bildiriler

E. Arslaner, Y. Sarı. (2011). “Turizm İşletmelerinde Kullanılan Yönetim Bilgi Sistemleri Üzerine Bir Araştırma. Konaklama İşletmeleri Örneği”, 12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, ss. 424-433, Düzce- Akçakoca, Türkiye.

3.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar

3.4 Yazılan Ulusal/Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler

3.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

3.7 Diğer Yayınlar

4)   Projeler

4.1 Uluslararası Projeler

4.2 Ulusal Projeler

5)   İdari Görevler

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller