TR | EN
Prof. Dr. Ali ERBAŞ (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Ali ERBAŞ (Bölüm Başkanı)

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Çukurova Üniversitesi İTİA

1976

Yüksek Lisans

İş İdaresi

Boğaziçi Üniversitesi

1981

Doktora

İşletme

İstanbul Üniversitesi

1986

 

            1) Akademik Ünvanlar

         1979-1981    Asistan

         1981-1987    Arş.Gör.

         1987-1991   Yrd.Doç.Dr.

         1991-1998    Doç.Dr.

         1998-            Prof.Dr.

            2.  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans

Orhan, A. (2015). Türkiye'de lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm sektörü ile ilgili algılarının çalışma niyetleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 1. 2010

2.2 Doktora tezleri

Cankül, D. (2016). Turizm diplomalı nitelikli personelin sektöre kazandırılmasında ortak akıl, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

          Banka işletmelerinde faaliyet denetimi (İstanbul,1985).

            3.   Yayınlar

3.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erbaş, Ali and Zengin, Eyüp:”Planning and Implementation of a Downsizing Program”, Journal of Qafqaz University, Volume II, Azerbaijan, 1999.

         Erbaş, Ali: “Total Quality Management and the Cost of Quality” Journal of Qafqaz University Volume II,                    Number II, Baku, Azerbaijan, 1999

DEMİRCİ, M. K., & ERBAŞ, A. Employee empowerment and its effect on organizational performance, 2010

          

3.2 Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında  (Proceedings) Basılan Bildiriler

3.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar

Erbaş, Ali. Turistik Restorant İşletmelerinde Nakit Analizi ve Bütçelemesi, Menderes  Yüksek Öğretim ve Bilim Vakfı, Aydın, 1991.

         Erbaş, Ali. Genel Muhasebe-İlkeler ve Uygulama, Yedi Eylül Matbaası,AYDIN, 1993.

         Erbaş, Ali. Financial Accounting Problems and Solutions, International Black Sea University,  Tbilisi,                      GEORGIA, Ege University Press, İZMİR, 2002.

          Erbaş, Ali. Konaklama İşletmelerinde Yiyecek Maliyet Kontrolu, Bakü/Azerbaycan, 2008.

 

3.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

        Erbaş, Ali, Doğan, Hasan Zafer:”The Effects of Personnel Expenditures in Hospitality Industry”, Turizm İşletmeciliği Dergisi, Aydın, 1991.

        Erbaş, Ali: “Konaklama ve Yiyecek İçecek Endüstri İşletmeleri Maliyet Yapılarının Karlılık Üzerindeki Etkilerinin Duyarlılık Analizleri Yöntemi ile Ölçülmesi”, Turizm İşletmeciliği Dergisi,            Aydın, Ocak 1992

        Erbaş, Ali: “Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Denetimi Süreci ve Planlaması”,Turizm İşletmeciliği Dergisi, Aydın, Şubat 1992.

        Erbaş, Ali: “Hızlı Yiyecek Restorant İşletmelerinde Değer Fiyatlaması ve Karlılık Analizleri”,Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Balıkesir, Ocak 1988.

        Erbaş, Ali ve Uçar, Mustafa: “Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Muhasebe”,Vergi Raporu Dergisi, Yıl 15, Sayı 98, Kasım 2007.

        Erbaş, Ali: “Ekolojik Çevre Vergisi Sistemine İlişkin Öneriler”,Vergi Raporu Dergisi, Yıl 16, Sayı 102, Mart 2008.

        Erbaş, Ali, Kıngır, Said ve Emhan, Abdurrahim, “Sağlıklı ve Sağlıksız Örgütlere İlişkin Belirtiler”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”, Sayı 15, Bolu, 2007.

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

        Erbaş, Ali:”Otel İşletmelerinde Maliyet Kontroluna İç Kontrol Sistemi Yaklaşımı”,V. Ulusal Turizm Kongresi, 8-9 Mayıs 1994 Pine Bay Tatil Köyü, Kuşadası, Aydın.

        Erbaş, Ali: “Hastane Yönetim Denetimi”, III. Ulusal Yönetim Kongresi, 29-31 Mayıs 1995, İ.T.Ü.İşletme Fakültesi, Maçka, İstanbul.

        Erbaş, Ali: “Turistik Otel İşletmelerinde Gider Türleri ve Sorumluluk Merkezleri Düzeyinde Maliyet Analizi ve Kontrolu” VI. Ulusal Turizm Kongresi, 18-20 Mayıs 1995 Onur Otel,                          Kuşadası,   Aydın.

        Erbaş, Ali ve Kolak Figen:”Toplam Kalite Yönetiminin Muhasebe Eğitimine Uygulanması”, XVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 12-16 Mayıs 1999 Letoonia Hotel and Club, Fethiye,             Muğla.

 4 . İdari Görevler

        Müdür Yardımcısı: Muhasebe Enstitüsü, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İstanbul(1981-1982)

        Müdür Yardımcısı: Dokuzeylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu(1987-1988)

        Dekan, İşletme Fakültesi, Halk Tasarrufatını İdare Etme İnstitutu, Bakü, Azerbaycan(1999).

        Rektör Yardımcısı, International Blacksea University, Tblisi, Georgia(1999-2002).

        Head, Business Department, Skyline University, Sharjah, U.A.E(2003)

        Head of Business Department, Alghurair University, Dubai, U.A.E(2004).

        Head, Business Department, European University of Lefke, Northern Cyprus(2005-2006)