TR | EN
Arş. Gör. Gizem Sultan SARIKAYA
Arş. Gör. Gizem Sultan SARIKAYA
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gazi Üniv. 2016
Yüksek Lisans Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gazi Üniv. 2018
Doktora Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. 2018- 

 

1 )  Akademik Ünvanlar

Araştırma Görevlisi         2017-

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans 

2.2 Doktora tezleri 

3)   Yayınlar 

3.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

Yazıcıoğlu, İ., Sarıkaya, G.,S. " İşgören Kaygı Düzeyinin Örgütsel Adalet Algısı İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Aracılık Rolü: Yiyecek-İçecek İşletmeleri Örneği (The Role of Mediation of Employee’s Anxiety Level in Organizational Justice in Relation with Organizational Commitment: The Case of Food and Beverage Business), Journal of Business Research, 10(4), 1255-1271(2018)

Kılıçlar, A., Şahin, A., Sarıkaya, G.,S., Bozkurt, İsmail."Kişilik Tiplerinin Gıda Tercihlerine Etkisi (Effect of Personality Traits on Food Preferences)”, Journal of Gastronomy and Tourism Studies, 6(4), 779-811(2018)

Kılıçlar, A., Şahin, A., Sarıkaya, G.,S., Bozkurt, İsmail.” Kişilik Tiplerinin Tat Tercihlerine Etkisi (Effect of Personality Traits on Taste Preferences)”, Journal of  Gastronomy and Tourism Studies, 5(3), 93-117(2017)

3.2 Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında  (Proceedings) Basılan Bildiriler 

Yazıcıoğlu, İ., Sarıkaya, G.S.,  Erol, E. (2018). Helal Gıda Sektörü ve Sertifikasyonu (Halal Food Sector and Certification), 4. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, İksad Yayınevi, 140-151, Mardin.

Yazıcıoğlu, İ., Erol, E. Sarıkaya, G.S. (2018).The Impact of Emotional Labor on Organizational Commitment: A Case of Food and Beverage Management. XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Internatıonal Assocıatıon Of Socıal Science Research, Kosava.

Temizkan, S, P.,Sarıkaya, G.S., Timur, B., Oğuz, Y.E. "Akademisyenlerin Sağlıklı Beslenme Bilinci Algılarının ve Organik Gıdalara Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi", International Gastronomy Tourism Studies Congress, 1-16, Kocaeli.

Temizkan, S, P.,Sarıkaya, G.S.  (2018).  Tatların Algılanma Mekanizması ve Acı Tat,  VII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Hatay.

Temizkan, R., Cankül, D., Sarıkaya, G.S. (2018). "Tourism Higher Education Experiences of A Leading Country: The Case of Turkey", XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Kosovo, 10-12 May.

Temizkan, S, P.,Sarıkaya, G.S. Sarıkaya, G, S (2017).  Kadın Akademisyenlerin Beslenme Alışkanlıkları ve Günlük Sıvı Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi.  I. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu.(Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

3.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar 

3.4 Yazılan Ulusal/Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler 

3.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 

3.7 Diğer Yayınlar 

4) Projeler 

4.1 Uluslararası Projeler

4.2 Ulusal Projeler 

5) İdari Görevler 

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller