TR | EN
Mezun Durumundaki Öğrencilerin Stajları Hakkında
1.01.2021

17.09.2020 tarih ve 13320152-050.02.04-25 sayılı Senato kararı gereği 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Güz yarıyılında finallerini başarıyla geçen ve dersi kalmayarak mezun durumunda olan öğrencilerimizle sınırlı kalmak kaydıyla, zorunlu stajlarını güvenli turizm sertifikasına sahip ve fakültemiz staj yönergesine uygun turizm işletmelerinde yapabilecekleri gibi, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon, proje, vaka analizi vb. faaliyetlerle de tamamlayabilmeleri mümkündür. Stajını ilgili turizm işletmelerinde ya da uzaktan öğretim yoluyla yapmayı isteyen ve güz yarıyılında mezun durumunda olduğu kesinleşen öğrenciler aşağıdaki genel amaçlı dilekçeyi doldurup imzaladıktan sonra, esoguturizm@ogu.edu.tr adresine mail yoluyla veya fakülte öğrenci işlerine elden teslim yoluyla ön başvurularını gerçekleştirebilirler. 

Staj tamamlama ödevi ile ilgili detaylı bilgiler ve başvuru dilekçesi aşağıdan indirilebilir. 

 

Başvuru Dilekçesi

Staj Tamamlama Ödevi