Akademik Personel

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü 

Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN (Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Saadet Pınar TEMİZKAN
Arş. Gör. Orhan YABANCI