Akademik Personel

Turizm İşletmeciliği Bölümü 

Prof. Dr. Yaşar SARI (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK
Yrd. Doç. Dr. Ebru ARSLANER
Yrd. Doç. Dr. Orhan Can YILMAZDOĞAN
Öğr. Gör. C. Naci ÇAKMAKLISOY
Arş. Gör. Seher KONAK
Arş. Gör. Cansev ÖZDEMİR
Arş. Gör. Yasin Emre OĞUZ
Arş. Gör. Özel KILIÇ