TR | EN
ESOGÜ ’de GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI Bölümü öğrencisi olmak...
 

• Akademik ve sektörel deneyim sahibi akademik kadrodan eğitim alma şansına, 
• Disiplinler arası; profesyonel yetenekleri ve yaratıcı düşünceyi geliştirici; öğrenci merkezli ve uluslararası akreditasyonlarla uyumlu müfredata,  

• Güncel teknik ve teknolojik ekipmanlarla donatılmış fiziki öğretim imkânlarına, 

• Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri “Turizm Fakültesi Uygulama Mutfağı” ve “ESOGÜ Otel”de uygulama olanağına, 

• Sosyal ve kültürel aktivitelere fırsat tanıyan ve sektörü gözlemleme imkanı sunan, güvenli yerleşke avantajlarına, 

• Öğrenci - öğretim elemanı arasında engelsiz iletişime, 

• Sosyal ve kültürel gelişime katkı sunacak topluluk / kulüp faaliyetlerine, 

• Erasmus ve Mevlana programlarıyla yurt dışında eğitim ve staj olanaklarına, 

• Farabi programıyla yurt içinde farklı üniversitelerde eğitim görme olanağına, 

• Yaz öğretimi olanağına, 

• Mezuniyet sonrası kolay iş bulma olanağına sahip olmaktır.