Öğr. Gör. Ersan EROL
Öğr. Gör. Ersan EROL

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği

Gazi Üniversitesi

2005

Yüksek Lisans 

Turizm İşletmeciliği Eğitimi

Gazi Üniversitesi

2013

Doktora   

Rekreasyon Yönetimi

Gazi Üniversitesi

2013-

 

 

 

 

 

1)  Akademik Ünvanlar 

Öğr. Gör. 

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans

2.2 Doktora tezleri

3)   Yayınlar

3.1    Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve BildiriKitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

3.3    Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

3.4    Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3.5    Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

3.7 Diğer Yayınlar

4)   Projeler

4.1    Uluslararası Projeler

4.2    Ulusal Projeler

5) İdari Görevler

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller