Arş. Gör. Orhan YABANCI
Arş. Gör. Orhan YABANCI
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Turist Rehberliği Ege Üniversitesi

2009

Yüksek Lisans Sanat Tarihi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2012

Doktora Turizm İşletmeciliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devam Ediyor

 

1)  Akademik Ünvanlar 
Araştırma Görevlisi     2014-

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans 

2.2 Doktora tezleri 

3)   Yayınlar 

3.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

3.2 Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında  (Proceedings) Basılan Bildiriler 

3.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar 

3.4 Yazılan Ulusal/Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler 

3.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 

3.7 Diğer Yayınlar 

4) Projeler 

4.1 Uluslararası Projeler

4.2 Ulusal Projeler 

5) İdari Görevler 

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller