Yrd. Doç. Dr. Saadet Pınar TEMİZKAN
Yrd. Doç. Dr. Saadet Pınar TEMİZKAN
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Turist Rehberliği Erciyes Üniversitesi

2001

Yüksek Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği Mustafa Kemal Üniversitesi

2005

Doktora Turizm İşletmeciliği Eğitimi Gazi Üniversitesi

2010

 

1)  Akademik Ünvanlar

Arş. Gör.         2004-2011

Yrd. Doç. Dr.  2011 -

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans

2.2 Doktora tezleri

3)   Yayınlar

3.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tosun, C., Temizkan, S.P., Timothy D., Fyall A., (2007). “Tourist Shopping Experiences and Satisfaction”, International Journal of Tourism Research,Volume 9, Issue 2 , Pages 87 – 102 (SSCI)

Yeşiltaş, M. ve Temizkan R. ve Temizkan, S.P. (2010) “Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin İş Başvuru Formlarında Ayrımcılık” Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010/2  (EBSCO)

Korkmaz, S, Temizkan, S.P. ve Temizkan R. (2010) “Profesyonel Turist Rehberlerine Yönelik Zorunlu Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Pazarlama Açısından İçerik Analizi” Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010/1 (EBSCO)

Tunç, A. Temizkan, S.P., Temizkan R. (2008). “Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Veren Lisans Programlarında Yabancı Dil Eğitimi: Akademisyen ve Öğrencilerin Değerlendirilmesi”. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008, Sayı 1. s. 102-119 (EBSCO)

3.2 Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında  (Proceedings) Basılan Bildiriler

Tosun, C., Temizkan, S.P., Temizkan, R. (2005). “Tourist Satisfaction with Shopping Attributes: The Case of Cappadocia” Perspectives in Tourism Marketing 20-22 Mayıs 2005 Muğla Üniversitesi ve Universitat Do Valencia

3.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar

3.4 Yazılan Ulusal/Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler

3.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Korkmaz, S., Temizkan S.P. ve Temizkan R. (2011) “Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Profesyonel Turist Rehberlerinin Turizm Pazarlamasındaki Rolüne Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, 3/2, 17-36

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yeşiltaş, M. ve Temizkan, R., Temizkan S.P. (2010). “Ayrımcılıkla Mücadele Kanunları ve İşgücünde Çeşitlilik: Türkiye’deki Turizm Konaklama İşletmeleri Açısından Bir Değerlendirme 1. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, 09-11 Nisan 2010 Antalya

Temizkan, S.P., Temizkan, R. (2008). Türkiye’de Turizm Öğretmeni Yetiştirilmesinde Yaşanan Sorunlara Çözüm Getirebilecek Bir Model Önerisi 3. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi. 17-19 Nisan 2008.

Temizkan, R., ve Temizkan S.P. (2005) “Rehber, Acenta, Mağaza ve Turistler Açısından Türkiye’de Turistlerin Alışveriş Faaliyetleri” 1. Çanakkale Turizm Biyaneli  04 - 07 Mayıs 2005

3.7 Diğer Yayınlar

4)   Projeler

4.1 Uluslararası Projeler

4.2 Ulusal Projeler

01.04.2009 ve 01.11.2009 tarihleri arasında TÜBİTAK 109K008 nolu “İşgören Seçim Sürecinde İş Başvuru Formlarında Ayrımcılık: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama” isimli 1002 Hızlı Destek Projesi Bursiyer

01.02.2004 ve 01.02.2005 tarihleri arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu tarafından desteklenen “Turistlerin Alışveriş Davranışı Kapadokya Örneği” başlıklı 04 N 1103 kod nolu projede Araştırmacı

2005 yılında Avrupa Biriği Aktif İşgücü Programları Projesi, “İskenderun Köylere Hizmet Götürme Birliği İşsiz Gençlerin Konaklama, Yiyecek, İçecek ve Eğlence İşletmelerinde İstihdami Projesi” Koordinatör Yardımcısı ve Eğitmen olarak görev almıştır.

5) İdari Görevler

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller