Arş. Gör. Yasin Emre OĞUZ
Arş. Gör. Yasin Emre OĞUZ

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otel Yönetimi Trakya Üniversitesi

2013

Yüksek Lisans Turizm İşletmeciliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2017
Doktora Turizm İşletmeciliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devam Ediyor

 

1)  Akademik Ünvanlar 
Araştırma Görevlisi    2014-

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans 

2.2 Doktora tezleri 

3)   Yayınlar 

3.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

Sarı, Y. ve Oğuz, Y.E. (2018). Reel Döviz Kurlarının Turizm Talebine Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Nedensellik Analizi (A Comparison Causality Analysis About The Effect Of Real Exchange Rate On The Tourism Demand). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 603-620. DOI: 10.17755/esosder.338205

Erol, E. ve Oğuz, Y.E. (2017).  Turizmin İhracat ve İthalata Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz: Türkiye Örneği (A Comparative Analysis to Determine the Effect of Tourısm on Exports and Imports: The Case of Turkey) Journal of Recreation and Tourism Research 4 (4), 118-133. http://jrtr.org/wp-content/uploads/erol-ve-o%C4%9Fuz-118-133.pdf

3.2 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında  (Proceedings) Basılan Bildiriler 

Timur, B. ve Oğuz, Y.E. "Türkiye'nin Sağlık Turizmi Rekabet Analizi ve Öncelikler", VII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 20-21 Nisan 2018 İskenderun, Bildiri Kitabı.

Demirci, B., Timur, B., Yılmazdoğan, O.C. ve Oğuz, Y.E. “Yerli Turistlerin Yöresel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Gelecek Niyetleri Üzerine Etkisi: Eskişehir Örneği” , 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu 19-21 Kasım 2015 Kastamonu, Bildiri Kitabı, ss.816-826.

Oğuz, Y.E. “Hostellere Yönelik Algının Belirlenmesi: Eskişehir Örneği” , I. Euroasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators 28-30 Mayıs 2015 Konya, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, Bildiri Kitabı Vol. II, ss.693-702.

3.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar 

3.4 Yazılan Ulusal/Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler 

3.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 

3.7 Diğer Yayınlar 

4) Projeler 

4.1 Uluslararası Projeler

4.2 Ulusal Projeler 

Sarı, Y. (Proje Koordinatörü) ve Oğuz, Y.E. (Araştırmacı) “Nispi Döviz Kurlarının Turizm Talebine Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz” , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi: Başlangıç: 11.12.2015 Bitiş: 11.12.2016.

Oğuz, Y.E. (Araştırmacı) “2023 Stratejik Hedefleri İçin Stratejik Sektör Turizmde Ortak Akıl” , Rahman Temizkan ( Proje Koordinatörü ), 2015.

5) İdari Görevler 

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller