Arş. Gör. Seher KONAK
Arş. Gör. Seher KONAK

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2009

Yüksek Lisans İşletme Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011

Doktora Turizm İşletmeciliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  D.Ediyor

 

1)  Akademik Ünvanlar 

 

Araştırma Görevlisi   2014-

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans 

2.2 Doktora tezleri 

3)  Yayınlar 

3.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

3.2 Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında  (Proceedings) Basılan Bildiriler 

3.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar 

3.4 Yazılan Ulusal/Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler 

3.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 

3.7 Diğer Yayınlar 

4)  Projeler 

4.1 Uluslararası Projeler

4.2 Ulusal Projeler 

5) İdari Görevler 

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller