Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt TOKMAK
Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt TOKMAK

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Turizm Eğitimi Gazi Üniversitesi

1997

Yüksek Lisans Turizm İşletmeciliği Gazi Üniversitesi

2000

Doktora Turizm İşletmeciliği Gazi Üniversitesi

2008

 

1)  Akademik Ünvanlar

Öğretim Görevlisi             1998 - 2005

Araştırma Görevlisi          2005 - 2008

Dr. Öğretim Üyesi               2008-

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans

2.2 Doktora tezleri

3)   Yayınlar

3.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yavuz, E. ve Tokmak, C. “İşgörenlerin Etkileşimci Liderlik ve Örgütsel Bağlılık ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Ocak, 2009.

Kara, M. ve Tokmak, C. “Spor Turizmi Çerçevesinde Futbol Takımlarının Konaklama İşletmelerine Ekonomik Katkısı Üzerine Bir Alan Araştırması”,Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Yıl:1, Sayı:1, Haziran, 2009.

3.2 Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında  (Proceedings) Basılan Bildiriler

3.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar

3.4 Yazılan Ulusal/Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler

3.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tayfun, A. ve Tokmak, C. “Tüketicilerin Türk Usulü Fastfood İşletmelerini Tercih Etme Sebepleri Üzerine Bir Araştırma” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 26, S. 22, 169-183, 2007.

Ünlüönen, K., Kara, M. ve Tokmak, C. “Turizmde Mevsimlik Talep Dalgalanmasının Azaltılmasında Futbol Organizasyonlarının Etkisi” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7, S. 24, 313-324, 2008.

Yazıcıoğlu, İ., Tokmak, C. ve Uzun, S. “Turist Rehberlerinin Rehberlik Mesleğine Bakışı”, Üniversite ve Toplum, Haziran, 2008.

Tokmak, C. ve Yavuz, E. “Bir Turizm Kaynağı Olan Doğal Çevreye Yönelik Yönetici Adaylarının Algılamaları Üzerine Bir Araştırma” Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Cilt:43, Sayı 4, 2008.

Kara, M. ve Tokmak, C. “Yöresel Yemeklerin Turizm Açısından Önemi” Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl:4, Sayı:4, Kasım 2009.

Ünlüönen, K. ve Tokmak, C. “Topkapı Sarayı’na Gelen Ziyaretçilerin Taşıma Kapasitesi Algılamaları” Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:2, Yıl:2009. (Doktora Tezinden Üretilmiştir.)

Ünlüönen, K. ve Tokmak, C. “Topkapı Sarayı’nda Çalışanlar ve Ziyaretçilerin Sosyal Taşıma Kapasitesine Yönelik Değerlendirmeleri” İşletme AraştırmalarıDergisi, 1/1, Yıl:2009. (Doktora Tezinden Üretilmiştir.)

Tokmak, C., Kaplan, Ç. ve Türkmen, F. “İş Koşullarının Sağlık Çalışanlarında Yol Açtığı Stres Üzerine Sivas’ta Bir Araştırma” İşletme Araştırmaları Dergisi, 3/1, Yıl:2011.

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

3.7 Diğer Yayınlar

4)   Projeler

4.1 Uluslararası Projeler

4.2 Ulusal Projeler

Çekerek-Aydıncık-Kadışehri Bölgesinde Turizm Geliştirme Projesi, 2009.

5)   İdari Görevler

GOÜ, Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (Bölüm Başkanlığı 1998-2001)

GOÜ, Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (Müdür Yardımcılığı 2002-2005)

GOÜ, Zile Dinçerler T. İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (Müdür  2009-2011)

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller