Staj Süreci
22.05.2017

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ SÜRECİ

Öğrencilerin staj yapmak için izlemesi gereken adımlar aşağıda belirtilmiştir.

(45 günlük uygulama otelindeki nöbet stajı dışındaki stajlar)

YAZ DÖNEMİ STAJI

  1. Öğrenci, yapılacak staj türüne uygun bir işletme belirler.
  2.  http://tf.ogu.edu.tr/ adresinden alacağı Staj Başvuru Formu, öğrenci bilgileri doldurduktan sonra belirlediği işletmeye onaylatılır sonra danışman onayına sunulur.  Staj Başvuru Formu ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi staja başlamadan 10 gün önce Fakülte öğrenci işlerine teslim edilir.
  3. Staj Başvuru Formu teslim edildikten sonra öğrenci işlerinden Staj Dosyası ve Staj Değerlendirme Formu alınır.
  4. Staj dosyasının ön sayfası doldurulur ve danışmanınca onaylanır. Ve  öğrenci belirttiği tarihte stajına başlar.
  5. Staja başlayan öğrenci, değerlendirme formunu staj yaptığı birimin yetkilisine verir.
  6. Öğrenciler staj boyunca hazırladıkları staj defteri (imza mühür kaşe ve tarih bulunmayan staj defteri kabul edilmez) ile onaylanmış staj değerlendirme formunu (kaşeli ve imzalı), staj bitimini izleyen eğitim döneminin ilk  haftası içinde fakülte öğrenci işlerine teslim eder. Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler staj defterini staj bitiminden hemen sonra danışmanlarına teslim edebilirler.
  7. Staj dosyası Staj Komisyonu veya görevlendirdiği öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme, yarıyıl sonuna kadar sonuçlandırılır.
  8. Değerlendirme sonuçları OGÜBS sistemine giriş yapılmak suretiyle öğrenciye duyurulur. Başarısızlık halinde staj tekrarlanır.

DÖNEM İÇİ STAJ

Öğrenciler eğitim öğretim dönemi içinde (güz-bahar-yaz) stajlarını yapmak isterlerse, staj yerinin Eskişehir Merkezde olması kaydıyla Yönergenin 4/a maddesinde belirtilen yerlerde ve ancak kayıtlı olduğu eğitim öğretim programı ders saatleri dışında yapabilirler. Eğitim öğretim dönemi içerisinde staj yapacak öğrencilerin, staj yaptıkları yerin çalışma saatlerinin uygunluğunu belgelemeleri ve yarıyıl kayıt tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde staj başvurularını tamamlamaları zorunludur.

Başvuru için gerekli evraklar;

1-  Genel Amaçlı Dilekçe (http://tf.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/66/ogrenci )

2-  Staj Başvuru Formu ( http://tf.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/66/ogrenci )

3-  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-  Öğrenci Bilgi Sisteminden alınacak öğrenci ders programı

5-  Ders saatleri dışında çalışacağınıza dair bir belge (işletmeden alınacak)

 

Not : Belirtilen tüm evraklar eksiksiz olacak şekilde en geç staja başlamayı düşündüğünüz tarihten bir hafta önce fakülte öğrenci işlerine teslim edilmelidir.