TR | EN
Zorunlu Staj Yapan Öğrencilere Yapılan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasının Kapsamı
10.12.2018

Üniversitemizde eğitim görmekte olan ilgili Fakülte ve Bölüm öğrencilerine 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde zorunlu staj yapan öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında İş kazası ve Meslek hastalıkları nedeniyle stajyer öğrencilerimiz, çalışma güçlerini tamamen veya kısmen, sürekli veya geçici olarak kaybedebilirler. Sosyal güvenlik, bu tehlikeyle karşı karşıya kalan çalışanın çalışma gücünü yeniden kazandırmak için tedavi edici sağlık hizmetleri ile yine iş kazası ve meslek hastalığı ile ortaya çıkan gelir kesilmesine karşı geçici veya sürekli iş göremezlik geliri sağlar. İş kazası ve meslek hastalığından sağlanan haklar nelerdir? İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.

b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması.

d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

Bu nedenle üniversitemizce ZORUNLU STAJ kapsamında yaptığımız sigorta girişleri yukarıda sayılan hakları sigortalısına sağlamaktadır. Özellikle teknik geziler ve uygulama dersleri kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı prim ödemesinin yukarıda sayılan hallerden başka bir avantajı söz konusu değildir.